Direct naar content

Privacybeleid

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en houden ons aan de Wet Persoonregistratie. De persoonlijke informatie die je ons verschaft, zal altijd vertrouwelijk en met zorg worden behandeld.

Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling, zoals bijvoorbeeld het bezorgen van jouw bestelling.

Je kunt jouw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan Bruidsmode de Sluier te richten. Bruidsmode de Sluier zal je dan binnen 4 weken een overzicht verstrekken van je bij Bruidsmode de Sluier aanwezige persoonsgegevens.

Indien je van mening bent dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2 grondwet) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dien je dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Bruidsmode de Sluier te melden, waarbij je aangeeft dat jouw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden.

Indien je wenst dat jouw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geef je in jouw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van je persoonsgegevens aan. Bruidsmode de Sluier zal in alle gevallen jouw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij Bruidsmode de Sluier hiertoe niet in staat is. In dat geval zal Bruidsmode de Sluier je persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. Bruidsmode de Sluier zal eventuele derden, aan wie je persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van jouw persoonsgegevens over te nemen.